Sådan gør vi

Vi har en helt klar rekrutteringsprocess

Det kræver tid og ressourcer at ansætte nye medarbejdere, og det kan være en udfordring af finde den helt rigtige person til jobbet. HR-Kompagniet hjælper virksomheden i alle faser i processen lige fra beskrivelse af jobprofil til I har ansat den nye medarbejder.

HR-kompagniet-saadan-gor-viIndledende møde med virksomhedenAnnoncering og medier1. jobinterview2. jobinterviewOpfølgningKandidatudvælgelse

Her afdækkes opgaven og ydelser. Vi mødes (gerne i jeres virksomhed) for at blive helt specifikke på, hvad opgaven skal indeholde, og hvilke ydelser vi i HR-Kompagniet bidrager med. Kort sagt laver vi en grundig forventningsafstemning med hinanden, som munder ud i den konkrete aftale.

Vi interviewer nøglepersoner i jeres virksomhed, som har kendskab og input til ønsker med hensyn til kompetencer/faglighed og personlighedstræk. Alle disse input bruger vi efterfølgende til udarbejdelse af en kompetence- og personprofil.

Såfremt det ønskes, udarbejder vi i HR-Kompagniet en stillingsannonce, som godkendes endeligt af jeres virksomhed. Herefter indrykkes denne stillingsannonce i relevante og aftalte medier.

Alle indkomne ansøgninger modtages og registreres i GDPR-sikkert online system, og vi bekræfter naturligvis modtagelsen til samtlige ansøgere. Eventuelle skriftlige eller telefoniske spørgsmål fra ansøgere besvarer vi gerne – eventuelt bistået af jer alt efter vores aftale.

Vi screener i vores netværk og kontakter relevante kandidater. Desuden gennemlæser vi samtlige indkomne ansøgninger, og herefter udvælges de bedst matchende kandidater til kommende 1. runde jobsamtaler, som præsenteres for jer.

Vi indkalder de udvalgte kandidater til 1. runde jobsamtale, hvor vi driver hele processen under interviewet. Vi benytter her vores dybe menneskelige indsigt og store erfaring fra utallige udviklingsopgaver med ledere og medarbejdere gennem mange år, når vi interviewer for at afdække det bedste match.

Efter aftale med de 2-3 udvalgte kandidater, som går videre til 2. jobinterview, indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold. Desuden fremsendes personlighedstest til udfyldelse, som bliver fulgt op med en personlig tilbagemelding.

Gennemførelse af samtaler med de 2-3 udvalgte kandidater. Under denne afgørende samtale bliver kandidaten udfordret på en jobrelateret case, som er fremsendt på forhånd. Under kandidatens fremlæggelse af casen afdækker vi personens kompetencer, faglighed og fremfærd i det hele taget i forhold til jobbet.

Det er ligeledes ved denne 2. runde, at personlighedstesten bliver gennemgået.

Vi sender besked med afslag til alle øvrige kandidater og evaluerer processen med virksomheden. De kandidater, som har været til jobsamtale, men som desværre modtager et afslag, vil altid blive tilbudt feedback i forhold til selve præstationen under jobsamtalen (til fremtidig udvikling).

For at sikre, at forventningsafstemninger og aftaler generelt er kommet godt fra start mellem virksomheden og den valgte kandidat, følger vi op med en coaching session til kandidaten i det nye job inden for de første tre måneder – samt en opfølgningssnak med kandidatens chef.

Når vi hjælper med din rekruttering, får du en øget sikkerhed for at ansætte den helt rigtige medarbejder