Politik for persondata

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

HR-Kompagniet anvender kun personoplysninger til rekrutteringsformål – og alle personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som kandidaten selv har givet os i forbindelse med fremsendelse af ansøgning, CV og eventuelle bilag – og som er nødvendige for at behandle jobansøgningerne. Ligeledes kan der indhentes oplysninger i forbindelse med baggrundstjek på Google, LinkedIn og Facebook, som ligger almindeligt tilgængeligt online.

Vi indhenter kun referencer efter at have indhentet et specifikt samtykke fra kandidaten. Eventuelle personlighedstests opbevares kun efter at have modtaget kandidatens udtrykkelige samtykke – og slettes automatisk efter 3 måneder.

Kategorier af personoplysninger

Ved rekrutteringssager videregiver vi kandidatens personoplysninger til den kunde/organisation/virksomhed, hos hvem kandidaten har søgt ansættelse – såfremt kandidaten bliver udvalgt som egnet og et match i ansøgningsprocessen. Ved indsendelse af ansøgning og CV samt bilag med personoplysninger til HR-Kompagniet på en opslået jobannonce giver kandidaten automatisk sit samtykke til, at HR-Kompagniet behandler kandidatens personoplysninger ud fra ovennævnte procedure.

HR-Kompagniet anvender forskellige online baserede testværktøjer, som bruges til de udvalgte kandidater i forbindelse med jobinterview. Der er indgået databehandleraftaler med alle vore samarbejdspartnere til testværktøjer og typeprofiler.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som er følgende:

  • CfL – Center for Ledelse (Diverse test- og profilredskaber)
  • Brøgger Erhvervspsykologer (JBTA persontypeprofil)

Opbevaring af personoplysninger

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på. Har man været kandidat i forløb til en stilling hos HR-Kompagniet slettes alle persondata – ansøgning, CV samt bilag bliver slettet/makuleret ved afslutning af rekrutterings-processen.

Uopfordrede ansøgninger modtages ikke – og bliver dermed heller ikke opbevaret. HR-Kompagniet modtager kun ansøgninger og CV’ere ved opslåede jobs for vores kunder.

HR-Kompagniet benytter Jobindex QuickApply online ansøgningssystem til alle rekrutteringsopgaver, som efterlever Persondataforordningen. Se mere på Jobindex’ hjemmeside vedr. GDPR og QuickApply.

Kandidatens rettigheder

Kandidaten har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette gøres ved at kontakte HR-Kompagniet på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Kandidaten kan til enhver tid ønske at trække sin fremsendte ansøgning tilbage under en rekrutteringsproces, og HR-Kompagniet vil dermed omgående slette alt fremsendt materiale og data på kandidaten.

Kandidaten har ligeledes ret til at få indsigt i, hvilke data HR-Kompagniet har registreret om kandidaten, ligesom kandidaten også til enhver tid kan bede om at få urigtige oplysninger rettet – eller at de registrerede data slettes.

Kontakt til os

Lene Bakgaard & Anders Moestrup er dataansvarlige hos HR-Kompagniet og vi sikrer, at kandidaternes personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. HR-Kompagniet kan kontaktes på e-mail: info@hrkompagniet.dk med fremsendelse af din anmodning.

HR-Kompagniet A/S
Havnegade 2, 2.th.
4300 Holbæk

CVR-nr.: 36201142